Details, Fiction and תביעה קטנה תאונות רכב

כאשר נשאלה האם בתאונה האחרונה הנ"ל היתה יחד עם בעלה ושתי בנותיה באוטו, השיבה שאיננה זוכרת את המועד, אולם היא זוכרת שהיתה תאונה כזאת.התפקיד כולל טיפול בתביעות שיניים: קבלת מסמכים, הכרות והבנה של

read more